Home
TECHNIKUM NUKLEONICZNE
Witryna uczniów, absolwentów i nauczycieli Technikum Nukleonicznego prowadzona przez Wieśka Dudzińskiego.

This page will take you to a non-public website. To proceed further you will need to know a logon credentials. You can continue to logon or go back to the beginning.
Tarcza TN

UWAGA:
W czerwcu 2017 roku musiałem zmienić dostawcę usług internetowych. Niestety oni nie zezwalają na używanie krótkich haseł. Żeby to obejść, do każdego z dwóch haseł opisanych poniżej proszę dodać cyfry 1234 na końcu hasła. Przykład na podstawie sposobu drugiego: gdyby nauczycielkę angielskiego nazywano Ola to hasło do wpisania byłoby ola1234.

Dalszy dostęp wymaga zalogowania się według jednego z dwóch poniższych sposobów (używając tylko małych liter i cyfr)
Sposób Pierwszy
Użytkownik:
Nazwa miasta gdzie Technikum Nukleoniczne się mieściło
Hasło: Jak nazywano nauczyciela fizyki w Technikum? Dodaj 1234 na końcu hasła.
Sposób Drugi
Użytkownik:
tn
Hasło: Jak nazywano nauczycielkę Języka Angielskiego, Annę Bąk? Dodaj 1234 na końcu hasła.
Kliknij tutaj lub na tarczy powyżej żeby się zalogować.

Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące spraw technicznych proszę kierować do Webmajstra